0

Кутия за сънища: Прегърни ме

Сънувах някакво странно събиране. Не беше точно парти, но не знам какво беше, насред една класна стая. С мои познати от всички периоди на живота ми. Включително сегашния ми мъж беше там, но беше някъде в дъното, зад гърба ми. Слушах разговори, но внезапно реших, че трябва да тръгвам. Станах, но съвсем наблизо, прав, пред мен, беше един от онези вълшебни Водолеи от моето минало, които са причина за татуировката ми. Този, заради който дори започнах работа в едно заведение навремето. Той ми се засмя, и аз на него, уж съвсем учтиво. Но когато понечих да мина, не можах. Сякаш нещо ме дърпаше към него, към тялото му, към прегръдката му. Той сякаш усещаше същото. Прегърнах го, притискахме се един към друг, исках да го целуна, знаех, че той мен също. Виеше ми се свят от близостта му, сякаш ми беше физически невъзможно да се откъсна от него… Но трябваше да се опомня и му казах тихо, че трябва да тръгвам. Той се съгласи, но знаех, че и той не иска да ме пусне. Беше магия… Чудя се дали да му разкажа какво съм сънувала…